Denizli Halk Sağlığı Müdürü
Dr.Veli KILINÇARSLAN
Hızlı Erişim
Güncellenme Tarihi: 19.07.2013

KALİBRASYON GEREKTİREN TIBBİ CİHAZLAR HAKKINDA!!!

 

 

Aile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formu (EK:1)'in 32. Maddesi “Kalibrasyon gerektiren ve tıbbi amaçla kullanılan elektronik cihazların kalibrasyonları yapılmış mı?” (07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Kullanım Güvenliği ile ilgili olarak 23.maddesinde; “(2) kurulum kalite kontrol testleri, kalibrasyon veya bakım-onarım gerektiren tıbbi cihazlarda söz konusu işlemler imalatçının öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.”) hükmüne göre Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulması zorunlu tıbbi cihazlardan;

 

1-Defibrilatör,

2-Isı takip sistemleri,

3-EKG cihazı,

4-Glikometre ve

5-Fetal el dopplerinin kalibrasyonlarının yaptırılması zorunludur.

 

         Ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde kullanılıyor ise;

1-Dijital tansiyon aleti,

2-Dijital Termometre ve

3-Dijital tartı aleti,

4-Ultrason gibi kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yapılması zorunludur.

       Cihazların kalibrasyon aralığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre kalibrasyon yapan firmanın  tavsiye ettiği aralık olarak değerlendirilecektir.

 

 

Kalibrasyon Belgelerinde İstenen Şartlar;

1-Firmanın Akreditasyon logosu ve İzlenebilirlilik Belgesi;

2-Cihazın seri numarası,

3-ASM adı,

4-Kontrol tarihi,

5-Bir sonraki bakım-onarım tarihi gibi bilgilerin bulunması gerekmektedir.

 

        Kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazlarla ilgili yukarıdaki düzenlemelerin Resmi Gazetede yayınlanan 19 Temmuz 2013 tarihli  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesine göre 01.01.2014 tarihine kadar  tamamlanması gerekmektedir.


Ekleyen Birim:T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tümünü Gör