Denizli Halk Sağlığı Müdürü
Dr.Veli KILINÇARSLAN
Hızlı Erişim
Güncellenme Tarihi: 21.06.2013

ASIE Genelgesi

2009 Genelgesi ve belgeleri:

2009 ASİE Genelgesi
Ek 1 ASİE Bildirim Sistemi Şemasi
Ek 2 Vaka Tanımları
Ek 3 ASIE Bildirim ve Inceleme Formu
Ek 4 Sağlık Personelinin ASİE ile Karşılaştığında Yapması Gerekenler
Ek 5 Vaka Araştırması
Ek 6 Vaka Araştırma Raporu
Ek 7 ASİE Vaka İnceleme Bilgi Formu
Ek 8 ASİE Vaka Özet Bilgi Bildirim Formu